Οδηγίες Συμπλήρωσης Φόρμας
Κάθε φόρμα αίτησης λαμβάνει αυτόματα έναν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου όπως αυτός αναγράφεται στην πάνω σελίδα της αίτησης
Τα πεδία <<όνομα, Επώνυμο , Ημ.Γέννησης , Διεύθυνση , Τηλ. , Εmail ,Eκπαίδευση>> πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν.
Στο πεδίο <<Προσόντα/Ικανότητες>> καταγράφετε όποια επιπλέον ειδικότητα,ικανότητα, έχετε εκτός της βασικής ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης π.χ
<<Αγγλική γλώσσα : επίπεδο Lower>>,<<Xρήση Η/Υ>> κ.λ.π.
Τέλος, πρέπει να συμπληρώσετε αναλυτικά τον πίνακα προυπηρεσίας ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.
Αρ.Πρωτοκόλλου :d.kif194421
Οδηγίες Συμπλήρωσης Προυπηρεσίας
Επιλέξτε την ειδικότητα που κατείχατε απο την λίστα ,επιλέγοντας αυτή ακριβώς που είχατε κατά την διάρκεια εργασίας σας. Σε περίπτωση που δεν είχατε κάποια ειδικότητα επιλέξτε <<ANEΙΔΙΚΕΥΤΟΣ>>. Κατόπιν στο πεδίο <<ΘΕΣΗ>> συμπληρώστε την ακριβή θέση που κατείχατε π.χ. <<ΟΔΗΓΟΣ>> και τέλος συμπληρώστε τα χρόνια προυπηρεσίας σας.
Παρατήρηση:Η δήλωση προυπηρεσίας σας είναι υποχρεωτική για να προχωρήσει η αξιολόγηση σας.
Command item
Command item
Kάντε Click Εδώ για να προσθεσετε ΠρουπηρεσίαRefresh
 EιδικοτηταΘέση ΕργασίαςΧρόνια Εργασίας 
No records to display.Copyright © VOL System 2016