Εισοδος

Το Σύστημα

Είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί προς όφελος των ανθρώπων που αναζητούν εργασία, αφού τους επιτρέπει να έχουν αμέσως μία πλήρη καταγραφή όλων των θέσεων εργασίας που πιθανόν να τους ενδιαφέρει σε οποιονδήποτε τομέα, με σαφή περιγραφή απαιτήσεων και προϋποθέσεων για τη θέση εργασίας , σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, χωρίς να καταναλώνουν χρόνο, πόρους και κόπο για αυτή την αναζήτηση.

Η Αποστολή μας...

Να παρέχουμε την υπηρεσία μας σε Δήμους και φορείς που θέλουν να έχουν άμεση και σαφή γνώση της αγοράς εργασίας και των προσφερομένων θέσεων εργασίας για να ενημερώνουν τους ανέργους της περιοχής τους – και σε συνεργασία με την τοπική επιχειρηματικότητα εάν το επιθυμούν.

Copyright © VOL System 2016 v 2.2